Lưu trữ thẻ: Ý nghĩa các con số trong thần số học

Thần số học số 2

Thần số học số 2

Những người mang số 2 chủ đạo có điểm mạnh trong việc thấu hiểu người khác. Tuy nhiên họ cũng có những hạn chế nhất định gây cản trở cho con đường phát triển bản thân. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về những đặc điểm của người có số […]